ความจริง

posted on 18 Dec 2016 20:44 by thanakrito

ความจริง โดยปกติเราก็ทราบความหมายของคำนี้อยู่แล้ว....แต่...อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเสียแล้ว...เมื่อ  ความจริง เป็นคำจำกัดความต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ภายใต้ "กะลา".....คงไม่ต้องคิดถึง  "ความจริง  ที่เป็นปกติทั่วไป"  ต้องยอมรับใน  "ความจริง..ใหม่" ภายใต้ "คำจำกัดความใหม่"

 

Comment

Comment:

Tweet