วัฒนธรรมควาย

posted on 12 Nov 2016 21:13 by thanakrito

ควายเป็นสัตว์ที่มีจ่าฝูง ไม่ใช่เฉพาะควายป่าเท่านั้น ควายบ้านที่เลี้ยงไว้ก็จะมีการแบ่งลำดับชั้นและจัดตำแหน่งกันเอง ตัวเป็นจ่าฝูงจะทดสอบเสมอๆ ว่ามันยังคงมีสถานะเป็นเจ้าฝูงอยู่หรือไม่ โดยการข่มเหงลูกฝูง และตัวที่มีตำแหน่งในฝูงต่ำลงมาก็จะข่มเหงตัวอื่นลงมาตามลำดับ

Comment

Comment:

Tweet