ปกป้องตัวเอง

posted on 12 Nov 2016 20:07 by thanakrito

สัญชาตญาณหนึ่งที่มักพบเห็นเสมอในคนที่มีเบื้องหลังที่ไม่ดีหรือมีแผลที่ต้องการปกปิด เป็นแผลที่ไม่อาจกลับไปแก้ไขได้ เพื่อปกปิดและปกป้องตัวเองบางคนแสดงออกมาในลักษณะของ ความฉุนเฉียว เพื่อกำราบและข่มคนอื่นไว้นั่นเอง

การเป็นคนปากจัด ฉุนเฉียว มีหลายสาเหตุ คนปากจัดมักมีพฤติกรรมชอบเอาชนะ มักแสวงหาเหตุผลต่างๆ เพื่อเอาชนะ การใช้เสียงก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเสริมให้การโต้เถียงมีข้อได้เปรียบ ผนวกกับการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง ยิ่งทำใหการโตัเถียงประสบชัยชนะ

Comment

Comment:

Tweet