ชุดข่าวลับ

posted on 12 Nov 2016 18:09 by thanakrito

ข่าวลับ ความน่าเชื่อถือจะเกิดจาก แหล่งข่าว และจะน่าเชื่อถือมากขึ้น ถ้ามาจาก "คนใกล้ชิด" แต่ก็เช่นเดียวกัน อาจจะเสี่ยงต่อ "การแอบอ้างจากคนใกล้ชิด" เพื่อประโยชน์ของแหล่งข่าว เรียกได้ว่า ไม่มีอะไรที่แน่นอน ต้องคิดให้รอบคอบก่อนเชื่อสิ่งใดๆ

 

 

Comment

Comment:

Tweet