ดีใจได้ไปอบรม

posted on 09 May 2016 14:37 by thanakrito

วันนี้เดินทางไปอบรม "อินโฟกราฟิก" ยังไม่รู้ว่าจะสรุปเป็นความรู้อย่างไร

Comment

Comment:

Tweet