ดีใจได้ไปอบรม

posted on 09 May 2016 14:37 by thanakrito

วันนี้เดินทางไปอบรม "อินโฟกราฟิก" ยังไม่รู้ว่าจะสรุปเป็นความรู้อย่างไร

วันนี้ก็มีไลค์

posted on 07 Aug 2015 17:06 by thanakrito
วันนี้ก็มีไลค์อ้วนๆ
 
 
 
 
 
 

วันนี้มีไลค์ตัวกลม

posted on 06 Aug 2015 19:45 by thanakrito
ตัวกลมมาไลค์
 
 
 

วันนี้มีไลค์

posted on 05 Aug 2015 20:38 by thanakrito
ไลค์แบบสุดๆ จัดเต็ม
 

ถือธง

posted on 03 Aug 2015 15:04 by thanakrito
ภาพนี้ส่งให้เพื่อน พ่อเลี้ยงมานะ รูปคนสูงอายุ ผมน้อย